หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
การตั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแหล่งชุมชน
 

1.ต้องได้รับอนุญาตจากสถานที่ของรัฐหรือเปล่า
2.ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตสามารถเปิดร้านได้ไหม
3.ถ้าเปิดร้านได้สามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่กี่โมงถึงเวลาปิดร้าน
4.ระดับเสียงที่สามารถใช้ในการใช้เครื่องขยายเสียงได้เท่าไหร่
5.ถ้าอ้างว่ามีสี(ข้าราชการ)สามารถเปิดร้านจำหน่ายได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต

เขียนโดย   คุณ สิบเอก ประพันธ์. ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วันที่ 1 ม.ค. 2561 เวลา 19.20 น. [ IP : 49.229.155.184 ]  
 

ต้องได้ัรับการอนุญาตค่ะจึงจะสามารถเปิดร้านได้เพราะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตจากสรรพสามิตจึงจะสามารถขายได้ ส่วนการใชเสียงถ้่าร้านอยู่ในเขต.อบตต้องไปขออนุญาตใช้เสียงที่อำเภอค่ะ ส่วนที่ว่าเป็นข้าราชการไม่ต้องขออนุญาตก็สามารถเปิดได้นั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องขออนุญาตค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.พยุหะ

วันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 10.28 น. [ IP : 118.172.178.91 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)