หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
การตั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแหล่งชุมชน
 

1.ต้องได้รับอนุญาตจากสถานที่ของรัฐหรือเปล่า
2.ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตสามารถเปิดร้านได้ไหม
3.ถ้าเปิดร้านได้สามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่กี่โมงถึงเวลาปิดร้าน
4.ระดับเสียงที่สามารถใช้ในการใช้เครื่องขยายเสียงได้เท่าไหร่
5.ถ้าอ้างว่ามีสี(ข้าราชการ)สามารถเปิดร้านจำหน่ายได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต

เขียนโดย   คุณ สิบเอก ประพันธ์. ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วันที่ 1 ม.ค. 2561 เวลา 19.20 น. [ IP : 49.229.155.184 ]  
 

ต้องได้ัรับการอนุญาตค่ะจึงจะสามารถเปิดร้านได้เพราะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตจากสรรพสามิตจึงจะสามารถขายได้ ส่วนการใชเสียงถ้่าร้านอยู่ในเขต.อบตต้องไปขออนุญาตใช้เสียงที่อำเภอค่ะ ส่วนที่ว่าเป็นข้าราชการไม่ต้องขออนุญาตก็สามารถเปิดได้นั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องขออนุญาตค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.พยุหะ

วันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 10.28 น. [ IP : 118.172.178.91 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)