หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ เขต ม.7 ท่าเเร่
 

ขอความอนุเคราะห์ ขยายเขตเสียงตามสาย จึงอยากให้ ทาง อบต ติดตั้งลำโพงเพิ่ม จำนวน 2 ดอก บริเวณ หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พยุหะ ด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้าน หมู่ที่ 7

วันที่ 13 มี.ค. 2564 เวลา 18.43 น. [ IP : 223.24.170.130 ]  
 

      ท่านนายกเคยมีโครงการจะดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายทุกหมู่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ โดยให้กองช่างพร้อมผู้รับจ้างได้ออกสำรวจพื้นที่แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาทำให้ไม่สามารถส่งคลื่นสัญญาณได้
      ในกรณีของหมู่ที่  7  ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาทำเรื่องเพื่อขอความอนุเคราะห์ลำโพงค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.พยุหะ

วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 10.36 น. [ IP : 223.207.234.185 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)