หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะมีประปาใช้ทั่วถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชาชนที่มีน้ำประปาใช้ประมาณ 99 % มีสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคี