หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
 
การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง
 

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะมีประปาใช้ทั่วถึง ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชาชนที่มีน้ำประปาใช้ประมาณ 99 % มีสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี
 
 
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และในครัวเรือน จำนวน 15 แห่ง