หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
 
กองช่าง
 


นายสายชล ปั้นงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมชาย ภาระอุปมาเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายศุภชัย เกตุวราภรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอาทิตย์ นุชนุ่ม
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)