หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
กองคลัง
 


นางพิศมัย อำมาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนันทนัช บำรุงศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวอาลินา จันทร์ครุธ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวกัลยาณี โลหะเวช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี