หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอารีวรรณ เพ็ญเขตรกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 3246639
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098 3599641


นายสายชล ปั้นงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098 7471422


นางพิศมัย อำมาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089 8578456