หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''อบต.พยุหะ จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
  ประชากรตำบลพยุหะ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง
 
สำนักสงฆ์หนองกระทิง (หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ)
 
สำนักสงฆ์คุณากรวนาราม (หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง)
 
สำนักสงฆ์เขารัง (หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง)
 
คริสตจักรสัมพันธ์ (หมู่ที่ 2 บ้านดงกระเปา)
 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
  - โรงพยาบาลพยุหะคีรี (ขนาด 30 เตียง)  
 
 
 

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)
  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2518 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 19 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 687 คน

โรงเรียนอินทารามวิทยา (ระดับประถมศึกษา)
  โรงเรียนอินทารามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 22/34 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา
 
  ประเพณีและงานประจำปี
 

ประเพณีเผาข้าวหลาม ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่ชาวบ้านเผาข้าวหลาม เพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “งานบุญเพ็ญเดือนสาม” ชาวบ้านจะนำข้าวหลามไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดประจำหมู่บ้านในงานพิธีทำบุญข้าวหลามประจำปี ที่กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันงานบุญก็เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึงถือโอกาส นำข้าวที่ได้มาทำเป็นข้าวหลามและขนมจีน เพื่อทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

รำกลองยาว คณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอพยุหะคีรี คือ คณะ บ.รุ่งเรืองศิลป์ ของนายบุญ เอี่ยมเวช ซึ่งได้ดัดแปลงท่าร่ายรำมาจากท่าร่ายรำของลิเก พร้อมได้ดัดแปลงประดิษฐ์ชุดแต่งกายขึ้น โดยเลียนแบบจากเครื่องแต่งกายของลิเกเช่นกัน และใช้ชื่อว่า “กลองยาวประยุกต์” และได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงแก่บุคคลรุ่นหลัง โดยนางประพิษ สิงห์เถื่อน ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านดงกระเปา

ประเพณีผีโรง เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอพยุหะคีรีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยกำหนดจัดทำในปีที่มีเดือน 8 สองหน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน 7 หรือปลายเดือนพฤษภาคม ประมาณ 3-4 ปี จะมีการทำพิธีนี้ครั้งหนึ่ง เรียกว่า “การส่งผีโรง” เชื่อกันว่าเมื่อลูกหลานในบ้านมีการแยกครอบครัวไปจะต้องรับผี บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่เรียกว่าผีโรงไปอยู่ด้วยเพื่อคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข