หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
    แหล่งน้ำ
 

บึงกระดิ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งหนองกระดิ่ง ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีพื้นที่ 137 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่เป็นพื้นน้ำประมาณ 90 ไร่ ทางทิศเหนือและทิศใต้รับน้ำจากพื้นที่การเกษตร ส่วนทางทิศตะวันตกรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ดำเนินการขุดลอกโดยโครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักชลประทานที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ ขุดลอกโดยกรมการทหารช่าง กองทัพบก เมื่อปี พ.ศ. 2556

หนองปึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ และ หมู่ที่ 2 บ้านดงกระเปา ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปึก ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีพื้นที่ 177 ไร่ 2 งาน 38.8 ตารางวา มีการขุดลอกที่ระดับความลึกจากดินเดิมประมาณ 3.5 เมตร พื้นที่เป็นพื้นน้ำประมาณ 50 ไร่ มีคลองธรรมชาติรับน้ำหลากและระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
  การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ มีเส้นทางสายหลักเชื่อมโยง ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (1005) (ตอนบางประอิน - นครสวรรค์)
 
ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 เดิม
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3008 (ตอนพยุหะคีรี - เนินมะกอก)