หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
  การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ มีความสะดวก ร้อยละ 90 % โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (1005) ( ตอนบางประอิน – นครสวรรค์ )
 
ถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1 เดิม)
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3008 (ตอน พยุหะคีรี – เนินมะกอก)
 

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 หนองปึก และหนองกระดิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต และเป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุรักษ์ปลาน้ำจืด
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 9 สาย
 
บึง / หนองน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 1 แห่ง
 
บ่อบาดาล (บ่อโยก) จำนวน 4 แห่ง
 
สระ , ห้วย และอื่น ๆ จำนวน 6 แห่ง