หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.พยุหะและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.พยุหะ [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการรประเมินคุณธรรมและความฌปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556