หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีก่ารทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556