หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีก่ารทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 128  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 161  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556