หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556