หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556