หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ อบต.พยุหะ [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556