หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
   

 
 
 

วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556