หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
   
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556