หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริการส่วนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.พยุหะ ประจำเดือน กค.-ก.ย.62 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)