หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)