หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ฯลฯ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกย่องผู้มีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2