หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยหะ [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยหะ [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยหะ [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2