หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางเลี่ยม พงษ์เกษตรการ ถึง บ้านนายปรีชา วรวาท หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก   17 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาดิน   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงเขตติดต่อม.6(จากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงรั้วบีบีซี)   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลาแดง   ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562    17 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์      17 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังเมือง   ประกาศรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขนาด 1.20*2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังมหากร   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีการศึกษา 2562 ขนาด 1.20*2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย   17 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมตามโครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 71 คน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (ภาคบ่าย ก่อนเวลา 12.00 น.)    17 ก.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5195/td>