หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ อบต.เจริญผล   รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563   1 มิ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิกุล   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   1 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายงานผลตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงยประมาณ ๒๕๖๒   1 มิ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กบ้านฆะมัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 มิ.ย. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 2170 ลว.29/05/63 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Caed) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว2171 ลว.29/05/63 การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ   1 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายนา อบต.สายหยุดถึงนานายไพรัช ขวัญเพ็ง หมู่ที่ 6   1 มิ.ย. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 2173 ลว.29/05/63 แจ้งบัญชีรายชื่อประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี การศึกษา 2563   1 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายนานายวิเชียร หมูที่ 4   1 มิ.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6499