หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางสวรรค์      24 ก.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ประดับ   24 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประสาท   รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562   24 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กฎหมายน่ารู้ ตอน หวยเบอร์ทอง หวยเบอร์เงิน หวยใต้ดิน ผิดกฎหมาย   24 ก.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประทีป กมุทพงศ์ ม.10 (เร่ิมจากถนน คสล.ถึงบ้านนายสุวรรณ อ้นนา)   24 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาขุดร่องน้ำ เริ่มจากหลังวัดคร่อเรียงรายถึงบริเวณสระประปา หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   24 ก.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประทีป กมุทพงศ์ หมู่ที่ 10 (เริ่มจากถนน คสล.ถึงบ้านนายสุวรรณ อ้นนา)   24 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เก็บเงินค่าขยะ)   24 ก.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าต่วนที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี   24 ก.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 1 เครื่อง   24 ก.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4931/td>