หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  19 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  19 ส.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ  19 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  9 ก.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  25 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาชำระเงินฯ  19 มิ.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการ ONE STOP SERVIC (จุดบริการเบ็ดเสร็จ) ของ อบต.พยุหะ  11 มิ.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562   20 พ.ค. 2563 331
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  28 เม.ย. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  27 เม.ย. 2563 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11