หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   25 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการส่วนงานต่างๆ ของ อบต.พยุหะ   25 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนต่างๆของ อบต.พยุหะ   25 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   24 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพ   24 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษี   24 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   24 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   24 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งอบต.พยุหะ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลไปราชการ   24 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลความสำรวจความพึงพอใจในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   24 มิ.ย. 2562 26
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 20