หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหมู่บ้านชื่นฟ้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 ส.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้าน พ.ต.สมบูรณ์ พึ่งกัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 ส.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   27 ส.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้าน พ.ต.สมบูรณ์ พึ่งกัน หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ส.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   21 ส.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน   20 ส.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประสัมพันธ์ : มาแยกขยะกันเถอะ   20 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประสัมพันธ์ : วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด   20 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประสัมพันธ์ : รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลักการ GREEN & CLEAN   20 ส.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ : รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการใช้ถุงผ้าและลดการใช้ถุงพลาสติก   20 ส.ค. 2562 22
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 20