หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
  
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาชำระเงินฯ  
 

เพื่อดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อบต.พยุหะ จึงขอเชิญชวนให้กลุ่มกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร
-กลุ่มค้าขาย
-กลุ่มเลี้ยงสัตว์
   ****มาชำระหนี้ด้วยตนเองและรอรับใบเสร็จทุกครั้ง****   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 14.51 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน