หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดประชุมสภา อบต.พยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 11.27 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน