หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ อบต.พยุหะ  
 

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ อบต.พยุหะ รวมทั้งท่านที่มีความประสงค์ สอบถามข้อมูล ร้องเรียนร้องทุกต่างๆ สามารถทำได้ตามช่องทางต่างๆข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 14.54 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 79 ท่าน