หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบหนองปึก ช่วงที่1 หมู่ที่1,2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 18 ส.ค.2565 นายสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมอบหมายให้ นางกัญจน์ปาริชาติ์ มั่นศักดิ์ เเละนางสาวธัญญาพร พวงสมบัติ เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.พยุหะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบหนองปึก ช่วงที่1 หมู่ที่1,2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 17.53 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 97 ท่าน