หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ของ อบต.พยุหะ  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.พยุหะ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ดำเนินการจัดประชุมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ของ อบต.พยุหะ โดยมีนายสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 13.38 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 41 ท่าน