หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
โครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
รายงานสรุปผลโครงการ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดย นายสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมด้วยนางกัญจน์ปาริชาติ์ มั่นศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ,นายบรรเทิง  จันทร์วิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ,นางสาวธัญญาพร พวงสมบัติ เลขานุการนายกฯ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์คุณากรวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทองและสำนักสงฆ์เขารัง หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 14.03 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X