หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ประชาคมเพื่อดำเนินการโครงการยกระดับถนนสายเลียบแม่น้ำ หมู่ที่ 1  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 21 มิถุนายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นำโดยนายสมชาย  เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมด้วยนางกัญจน์ปาริชาติ์  มั่นศักดิ์ นายบรรเทิง จันทร์วิจิตร นางสาวธัญญาพร พวงสมบัติ เลขานุการนายกฯ นายอาดุลย์ ปาทาน ที่ปรึกษานายกฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินโครงการยกระดับถนนสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 และให้ชาวบ้านร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 17.10 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 14 ท่าน