หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยดำเนินการจัดทำบัตรคิว เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 15.21 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน