หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ครั้งที่ 3/2565  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห  เนื่องจากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ,ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี,ผู้ทรงคุณวุฒิ,สมาชิกสภาฯ, เจ้าหน้าที่ อบต.พยุหะ, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพยุหะคีรี,สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี, อสม.ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน, และผู้นำชุมชน
   ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2565 เวลา 10.23 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 60 ท่าน