หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
มาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  
 

ประกาศ
เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ของท่านนายกสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ จึงได้มีมาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ และ บริเวณโดยรอบ

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ดังนั้นจึงความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ออกจากพื้นที่ในวันและเวลาดังกล่าว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 16.37 น. โดย คุณ ก้องเกียรติ ปานพรม

ผู้เข้าชม 125 ท่าน