หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ครั้งแรก  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อำเภอพยุหะคีรี ได้มีประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ครั้งแรก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  เพื่อให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  โดยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะในครั้งนี้ มีนายรณกรณ์  เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นขอบให้ นายสุทิน หมื่นอินทร์ เป็นประธานสภาฯ  นายพยงค์  ภู่สิงห์ เป็นรองประธานสภาฯ และนางสุณิสา ทองคำ เป็นเลขานุการสภาฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 20.22 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 143 ท่าน