หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบสิทธิได้ที่หน่วยเลือกตั้ง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.พยุหะ ได้ดำเนินการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1)  ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ และ ณ ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในส่วนของ หมู่ที่ 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านสุดารัตน์
****จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง  
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ  พบว่าตนไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือมีผู้อื่นที่ไม่รู้จักมีชื่อในทะเบียนบ้านของตน ให้แจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อที่นายทะเบียนอำเภอพยุหะคีรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พ.ย. 2564 ณ สำนักทะเบียนอำเภอพยุหะคีรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 17.42 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 56 ท่าน