หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
หลักฐานการแสดงตนในการใช้สิทธเลือกตั้ง  
 

📣📣
🔺 ใช้สิทเลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เริ่มเวลา 08.00 - 17.00 น.‼️
📣📣 หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.  และ นายก อบต.❗️
   1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้
   2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ, ใบขับขี่,หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (ต้องไม่หมดอายุ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 17.25 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 54 ท่าน