หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่ 2  
 


📢 ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ในวันที่ 18 และ 20 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา

   👉ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564

   👉ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่  20 กันยายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

📄 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมา
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ใบนัด
-แบบคัดกรอง (ถ้ามี)

ขอให้ทุกท่านมาก่อนเวลานัด 30 นาที  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแออัดในการฉีดวัคซีน และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่กำหนดไว้ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 21.20 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 177 ท่าน