หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
วันที่ 2️⃣ ของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  2️⃣ ของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
วันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะและประชาชนที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในเขต อบต.พยุหะ เป็นวันที่สอง ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายชำนาญ ศรีเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ,นายทัศนัย คงไทย รองนายกฯ, พ.ต.ท.พิษณุ รักษาจันทร์ เลขานุการนายกฯ, นายวีระ เฉลิมพงษ์ ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ,พนักงานมาให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 471 คน

  👉 สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีดังนี้

🔘ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลาตามใบนัดหมายของแพทย์และสถานที่เดิม

🔘ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลาตามใบนัดหมายของแพทย์และสถานที่เดิม

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ในการฉีดวัคซีน จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

💉💉💉ในวันพรุ่งนี้ ( 21 กันยายน 2564) จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของประชาชน จำนวน 110 คน ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1️⃣ ไปในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ขอให้ท่านมาตามใบนัดที่แพทย์ได้นัดหมายไว้ สถานที่เดิมนะคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 18.39 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X