หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา  
 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา โดยหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ติดตั้ง ณ บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 ติดตั้ง ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคารและติดตั้งเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ อบต.พยุหะ และประกาศผ่านช่องทาง เฟชบุ๊ก และเวปไซด์ ของ อบต.พยุหะ

******สำหรับในวันฉีดวัคซีน ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
โดยขอเน้นย้ำให้ท่านมา ตามวันและเวลาที่กำหนด หากท่านไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 09.40 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 84 ท่าน