หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
  
รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา  
 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน  2564  ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา โดยหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 7,หมู่ที่8  และ หมู่ที่ 9 ติดตั้ง ณ บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 ติดตั้ง ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคารและติดตั้งเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ อบต.พยุหะ และประกาศผ่านช่องทาง เฟชบุ๊ก และเวปไซด์ ของ อบต.พยุหะ

*******หมายเหตุ  ทั้งนี้ ทาง อบต.พยุหะ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ให้ทราบในภายหลัง

******สำหรับในวันฉีดวัคซีน ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย  
โดยขอเน้นย้ำให้ท่านมา ตามวันและเวลาที่กำหนด หากท่านไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.47 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 200 ท่าน