หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  
 

🙏🏻🙏🏻กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ด้วยนายชำนาญ ศรีเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะทุกท่าน มีความเป็นห่วงเป็นใยในด้านสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
🎤🎤จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ👉👉ประชาชนที่ลงทะเบียนกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะไว้แล้ว👈👈  ซึ่งวัคซีนที่จะฉีดเป็นวัคซีน ยี่ห้อซิโนฟาร์ม โดยกำหนดวันฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน จำนวน 450 คน และในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน จำนวน 419 คน สำหรับท่านใดจะฉีดในวันและเวลาใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2564 เวลา 12.16 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 75 ท่าน