หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 32 -ทางหลวงหมายเลข 1 (บริเวณแยกหลวงพ่อโอ)  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จึงได้ว่าจ้างบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานรากจำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด  ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 - ทางหลวงหมายเลข 1 (บริเวณแยกหลวงพ่อโอ) โดยการออกแบบทางแยกต่างระดับให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เดินทางผ่านทางแยกได้คล่องตัว ลดความล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถรองรับการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 32 ได้ในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตลอดจนดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 360วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จภายใน 17กุมภาพันธ์2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 10.32 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 123 ท่าน