หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
สัญญาจ้างก่อสร้าง  
 

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 8/2564 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากแยกถนนสายเอเชียผ่านบึงกระดิ่ง จรดถนนลาดยางสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงที่1) หมู่ที่ 7

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 14.39 น. โดย คุณ อาลินา จันทร์ครุธ

ผู้เข้าชม 126 ท่าน