หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-8897 นครสวรรค์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ มีความประสงค์จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8897 นครสวรรค์  ซึ่งมีรายละเอียดการซ่อมดังนี้
1.หัวเก๋ง
2.กระจกบานหน้า
3.กระจกหูช้างข้างขวา
4.กระจกประตูข้างขวา
5.ไฟเลี้ยว
6.หูจับเปิดประตูข้างขวา
7.คลัชซีเทียม
8.ตัวถังตู้บรรทุกขยะ  
    ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและเสนอราคาได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เลขที่ 1  หมู่ 9  ตำบลพยุหะ  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  หมายเลขโทรศัพท์ 056-341223  (พัสดุ  กองคลัง)  มือถือ 085-7329099

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 13.01 น. โดย คุณ อาลินา จันทร์ครุธ

ผู้เข้าชม 132 ท่าน