หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
สัญญาจ้างก่อสร้าง  
 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหมู่บ้านชื่นฟ้า หมู่2 ต.พยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15.28 น. โดย คุณ อาลินา จันทร์ครุธ

ผู้เข้าชม 67 ท่าน