หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
จัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นของชาวบ้านเพื่อจะดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนวงศ์มหาพรหม หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นำโดยนายชำนาญ ศรีเพ็ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   จัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนวงศ์มหาพรหม หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการได้ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความต้องการและข้อเท็จจริงเพื่อนำไปตัดสินใจก่อนการดำเนินงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 14.13 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 14.54 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 72 ท่าน