หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา ณ บึงกระดิ่ง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์)  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ดำเนินการปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืด ณ บริเวณบึงกระดิ่ง หมู่ที่ 7 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน ในการนี้ นายสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมด้วยนางสาวอารีวรรณ์ เพ็ญเขตรกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ,ผู้นำชุมชน ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 15.24 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X