หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
การให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

💉วันที่ 18 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ให้บริการฉีดวัคซีน &ldquo;ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)  โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายชำนาญ ศรีเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ,นายทัศนัย คงไทย รองนายกฯ, พ.ต.ท.พิษณุ รักษาจันทร์ เลขานุการฯ,นายวีระ เฉลิมพงษ์ ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานมาให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 450 คน

ทั้งนี้ หลังการฉีดวัคซีนเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะได้ทำความสะอาดสถานที่และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


สำหรับประชาชนท่านใดที่ได้ลงทะเบียนและมีรายชื่อตามประกาศในวันที่ 20 กันยายน 2564  ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันและเวลานัดด้วย สวมหน้ากากอนามัยและขอให้มาก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลดการแออัดตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 17.57 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X