หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
กิจกรรม Big cleaning Day  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 21 มีนาคม 2563 อบต.พยุหะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยมีผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. จิตอาสา ข้าราชการ และพนักงานช่วยกันทำความสะอาด บริเวณสถานที่ออกกำลังกายภายในหมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (covid-19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 21.01 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 7 ท่าน