หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
ประชุมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 12 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) ได้ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพยุหะ เพื่อบูรณาการงานด้านยุติธรรมชุมชน งานด้านยุติธรรมชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านยุติธรรมชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 15.45 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 9 ท่าน