หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นำโดยนายทัศนัย คงไทย      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมด้วยประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562           ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอ  พยุหะคีรี  เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 20 ท่าน