หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนต่างๆของ อบต.พยุหะ  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 25 ท่าน