หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนต่างๆของ อบต.พยุหะ  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 14 ท่าน